//Savremen, stručan i kreativan pristup produkcijskim problemima i otvoren i odgovoran odnos prema klijentu glavne su odlike muzičkog studia Attic.


 Muzički studio Attic  predstavlja bazu delovanja cele organizacije ATTIC studios. Specijalizovan je za davanje visoko kvalitetnih usluga iz oblasti audio produkcije, koje uključuju snimanje i obradu muzike, kao i dizajn, snimanje i obrada zvuka za tv, film i video.

Studio poseduje kvalitetno akustički obrađenu režiju i multifunkcionalnu gluvu sobu. Sama akustika i ambijent su prilagođeni korisniku i prijatnom radu u studijskim uslovima. Studio je opremljen po produkcijskim standardima i daje široke mogućnosti  pristupa različitim projektnim zahtevima.


Snimanje i obrada muzike  su osnovne aktivnosti kojima se studio bavi. Kvalitetna gluva soba i izbor mikrofona omogućavaju proizvodnju visoko kvalitetnih usnimaka akustičnih instrumenata (posebno bubnjeva). Na raspolaganju su i usluge editinga, miksa i masteringa visokog nivoa.


 LIVE snimanja su posebna specijalnost studia Attic.  Studijski LIVE snimci, koje odlikuje karakteristična prirodnost su u velikoj meri predstavljeni u okviru ATTIC sessions projekta, kao i live session snimaka različitih muzičkih žanrova za potrebe klijenata. LIVE snimanja koncertnih nastupa su takođe zastupljena u ponudi studija i predstavljaju jednu od usluga koje naš tim izvodi sa maksimalnom posvećenošću i pažnjom, a sve u želji da se trenutak i atmosfera sa koncerta najbolje prenesu na snimak.


 Dizajn i obrada zvuka za tv, film i video  su vrlo zastupljeni u delatnostima studija Attic.  Među pomenutim uslugama izdvajaju se kvalitetno snimanje naracije za sve vrste reklamnih materijala, izrada originalnih muzičkh sadržaja i kompletno ozvučavanje filmova, kao i televizijskih i web formata.