//Cilj aktivnosti ATTIC studios tima je rad na različitim vidovima projekata u oblasti kulture i što snažnija saradnja sa organizacijama, kompanijama, institucijama i pojedincima koji dele našu viziju i odnos prema kulturnoj produkciji.