//ATTIC Sessions predstavlja iskorak ka osavremenjivanju medijske ponude, a za cilj ima prezentovanje muzike i autora koji stvaraju, ili svoju muziku donose u Srbiju.