//ATTIC studios donosi sadržaj koji pokreće promene u kulturnom delovanju i produkciji na teritoriji Srbije.Od 2013. godine, ATTIC studios predstavlja platformu sa kojom zajednički nastupaju i rade članovi UG Platforma i studia Attic.